Gonty drewniane
OFERUJEMY CZYSZCZENIE GONTÓW DREWNIANYCH :
Czyszczenie gontów z glonów, mchów, narośli organicznych i pozostałości zabrudzeń powykonawczych oraz naturalnego z czasem zabrudzenia wskutek wieloletniego oddziaływania zmiennych warunków atmosferycznych na powierzchnie pokrycia dachowego gontem drewnianym itp.

Uzyskujemy i przywracamy naturalny kolor .
Gont zostaje zabezpieczony przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych i szkodliwymi naroślami organiczno-biologicznymi, na następne lata jego użytkowania.

Gonty drewniane
Odpowiedniego zabezpieczenia wymagają również pokrycia dachowe wykonane z drewna. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu gonty drewniane, materiał nadający budynkowi stylu i charakteru. W przypadku gontów lata użytkowania powodują, iż powierzchnia pokrywa się zabrudzeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi, narażone są ponadto na pleśń, grzyby i szkodniki drewna w postaci owadów. Aby wydłużyć okres ich użytkowania i utrzymać piękny wygląd, gonty drewniane powinny być systematycznie czyszczone oraz odpowiednio impregnowane.

Renowacja drewnianych pokryć dachowych

Odnawianie gontów wymaga ich starannego wyczyszczenia z zacieków, osadów i narośli, co umożliwia odzyskanie naturalnego koloru. Kolejnym krokiem jest właściwa impregnacja, a więc powlekanie powierzchni preparatami biobójczymi, grzybobójczymi i ochronnymi, zapobiegającymi zbyt szybkiemu ponownemu gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Gonty drewniane mogą również zostać powleczone środkami ognioochronnymi, co zabezpiecza je przed działaniem płomieni i zwiększa bezpieczeństwo budynku.

Stosowane preparaty to wysokiej jakości produkty znanych i cenionych marek.

Trwałość na lata

Dach pokryty drewnianym gontem, regularnie konserwowany i zabezpieczany, może przetrwać nawet 40 lat. Biorąc pod uwagę pracochłonność i kosztochłonność wykonania tego typu pokrycia dachowego, dbałość o jego kondycję jest jak najbardziej rozsądnym rozwiązaniem.

Systematyczna konserwacja drewnianych gontów zapobiega ich naturalnemu stopniowemu niszczeniu i przedłuża żywotność pokrycia dachowego, a tym samym skutecznie zabezpiecza całość konstrukcji.